Consulta aquí el decret 477/2021

I aquí, les preguntes i respostes més freqüents.

PROS I CONTRES DE L’ENERGIA AEROTÈRMICA

Igualment com vàrem fer amb l’energia solar, avui us portem un post on us parlem dels avantatges i inconvenients de l’aerotèrmia.
Creiem que poder sospesar pros i contres, que totes les energies renovables (i també les convencionals) tenen és clau per poder prendre la decisió final i saber si ens interessa o no instal·lar aquest tipus d’energia al nostre habitatge.

AVANTATGES

 • Alta eficiència. Consumeix menys energia (kWh) que els sistemes de calefacció tradicionals i això s’acaba notant en la factura mensual.
 • És una energia renovable, recollida com a tal en el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació).
 • És sostenible, i així està classificada per la Unió Europea.
 • No requereix gairebé manteniment, és com un electrodomèstic més.
 • No produeix combustió (no hi ha caldera). Ni fum ni residus. És més segura.
 • Tota la casa pot funcionar exclusivament amb electricitat, sense necessitat de contractar gas o subministraments de combustible. Pot oferir aire condicionat.
 • Aigua calenta de baix cost.
 • La instal·lació aerotèrmia és molt més senzilla i millor que una de funcionament amb energies no renovables.
 • Es poden combinar les seves sortides (radiadors tradicionals, terra radiant, bombes de calor, etc.)
 • És la calefacció amb menor consum energètic.
 • La instal·lació aerotèrmia substitueix els sistemes tradicionals, la caldera de combustió tradicional (carbó, gas o gasoil), calderes de condensació i calefaccions elèctriques per resistència.

DESAVANTATGES

 • El seu cost inicial és més alt (encara que es compensa al llarg dels anys amb l’estalvi en consum).
 • Requereix una unitat a l’exterior de l’habitatge.

Nosaltres hi trobem molts més avantatges que inconvenients. A tu que et sembla?

L’octubre del 2018 es va derogar el famós “impost del sol”, fet que va implicar l’eliminació de càrregues i peatges aplicats a l’autoconsum, el dret a l’autoconsum compartit i la simplificació administrativa i tècnica per a instal·lacions de petita potència.
Aquest canvi va permetre un conjunt d’avantatges que han facilitat un augment de la generació d’energia solar fotovoltaica entre particulars, que fins aquell moment tenien moltes dificultats per accedir-hi.

1. Es regulen les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic amb excedents fins a 100kW, per les quals s’abonarà una compensació econòmica per cada kWh injectat a la xarxa.

2. S’obre la porta a l’autoconsum compartit, referit a comunitats de veïns i instal·lacions d’ús col·lectiu.

3. S’elimina la necessitat de demanar permisos d’accés i connexió per instal·lacions amb una potència inferior o igual als 15kW.

4. Per la legalització de la instal·lació resultarà suficient amb un certificat de baixa tensió fins a 15kW amb excedents o fins a 100kW sense excedents.

5. Pel que fa a les instal·lacions individuals, no s’haurà d’instal·lar un equip de mesura addicional. La comercialitzadora elèctrica comptabilitzarà els excedents amb l’equip de mesura bidireccional existent.

6. S’elimina la necessitat de demanar permisos d’accés i connexió per instal·lacions amb una potència inferior o igual als 15kW.

7. S’amplia la limitació per les instal·lacions de generació monofàsiques fins als 15kW.

Aquests canvis han permès apropar l’energia solar fotovoltaica a un grup major de consumidors, fet que ha generat una socialització de l’autoconsum i un apropament general cap a la societat.
Nosaltres et podem ajudar a fer el pas cap a l’autoconsum: et dissenyem el teu projecte personalitzat, fem la instal·lació, tramitem la legalització de la teva planta, busquem plans financers que et puguin ajudar i mantenim la teva instal·lació en el millor estat.

Per què l’energia solar és present, ja no és futur, i avui és al teu abast.

Us portem una primera recopilació de les FAQ més habituals que recollim de les vostres consultes a través del correu electrònic, WhatsApp, trucades telefòniques o visites a l’oficina sobre l’energia solar fotovoltaica. Amb aquesta primera remesa volem dissipar els dubtes que sorgeixen tan bon punt ens plantegem la convinença de la instal·lació de panells solar:

1. Si m’instal·lo panells solars… puc desconectar-me de la xarxa elèctrica convencional?

Desconnectar-se de la xarxa elèctrica no és gens recomanable, donat que perdem el suport de la xarxa quan no tenim recurs solar. Tampoc podem fer servir la xarxa per injectar els excedents per poder gaudir dels abonaments en la nostra factura elèctrica. Per altra banda, ens obliga a convertir la nostra instal·lació en una instal·lació solar aïllada, instal·lar bateries, carregador, etc. El que es tradueix en un augment molt important de la inversió econòmica.

2. Un cop tingui la meva planta fotovoltaica en funcionament … ¿quan començaré a estalviar?

Des del primer minut podràs estalviar i consumir l’energia directament, per gaudir dels abonaments a la factura elèctrica per l’energia injectada, s’ha de fer un senzill tràmit davant la companyia comercialitzadora.

3. Què passa si genero més energia de la que gasto?

Els excedents d’energia s’injecten a la xarxa de distribució, l’equip de mesura els registra i la companyia comercialitzadora ens fa un abonament a la factura elèctrica aproximadament d’uns 0,05€/kWh (que és el preu de l’energia en el mercat majorista d’energia elèctrica)

4. L’energia solar funciona durant l’hivern que les hores de llum són menors o en dies ennuvolats?

Els mòduls solars segueixen funcionant encara que la radiació solar sigui menor. En els pitjors dies de l’any amb boira intensa la potència elèctrica dels mòduls solar és del 20% respecte a les condicions normals.

5. Quants anys pot produir energia un sistema fotovoltaic?

Els mòduls solars tenen garantida la producció com a mínim al 85% durant vint-i-cinc anys. Aquest és un dels motius pels quals es considera l’energia solar fotovoltaica com a un dels valors més segurs per invertir.

6. Puc combinar diferents fonts d’energia renovable en una mateixa instal·lació?

Sí, de fet l’energia solar i l’energia minieòlica formen una sinergia perfecta, donat que quan no tenim recurs solar tenir recurs eòlic i viceversa.

7. Cal realitzar algun tipus de neteja a les plaques solars?

Depenent de la brutícia que s’hi pugui acumular, amb una neteja amb aigua i sabó anual serà més que suficient.

8. He de pagar algun tipus de taxa per tenir instal·lades plaques solars?

Després de l’aprovació del Reial Decret 15/2018 queda derogat el càrrec que s’imposava a l’autoconsumidor per l’energia generada i consumida en la seva pròpia instal·lació, l’anomenat “impost al sol”. Per tant, no s’ha de pagar cap classe de taxa per tenir instal·lades plaques fotovoltaiques.

9. Hi ha avantatges fiscals per la instal·lació d’energia solar fotovoltaica?

Hi ha una gran varietat de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques: a part de subvencions en les diferents comunitats autònomes, els municipis ofereixen descomptes en l’IBI de fins a un 50% durant cinc anys! Això pot arribar a 2.500 euros! També en molts municipis s’ofereix la llicència d’obra menor amb un descompte del 95%. Aconsellem que preguntis si el teu ajuntament ofereix aquest descompte o qualsevol altre tipus d’ajuda.