Aerotèrmia

L’aerotermia consisteix en l’aprofitament de l’energia gatuïta continguda a l’aire exterior mitjançant l’acció d’un compressor per tal d’obtenir calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària amb un molt baix consum d’electricitat, donat que la major part de l’energia no es consumeix sino que es recupera de l’ambient exterior.  Destaquem els sistemes de baixa temperatura especialment indicats per terra radiant i fancoils amb un estalvi de fins al 75% respecte els sistemes tradicionals amb combustibles fòssils.

Hitachi Yutaki

Estem especialitzats en el muntatge, reparació i manteniment dels sistemes d’aerotermia de la gamma Yutaki de la casa Hitachi.

El sistema Yutaki és capaç de generar calefacció i refrigeració per climatitzar casa teva a través del terra radiant, radiadors i fan coils. També pot produir aigua calenta sanitaria a través d’un dipòsit interacumulador. El seu ampli rang de funcionament permet a l’equip funcionar en condicions extremes desde -20ºC fins a 46ºC.

És compatible amb sistemes solar fotovoltaics per tal d’assolir el màxim estalvi possible en la despesa elèctrica. El rendiment en mode calefacció arriba fins al 400%. El que significa que per la producció de 4kWh d’energia calorífica només es necessita 1kWh elèctric.

La gamma Yutaki disposa de 4 categories.

Yutaki S

És el sistema tradicional format per la unitat interior, exterior i dipòsit interacumulador d’aigua calenta sanitaria per separat.

Yutaki S Combi

És tracta del mateix sistema que la categoria Yutaki S, amb la peculiaritat que el dipòsit interacumulador i la unitat interior es troben en una mateixa unitat. Destaca per tant, per la capacitat d’adaptació a espais reduits.

Yutaki S80

L’equip S80 escalfa l’aigua fins a 80ºC sense resistència elèctrica, encara que ens trobem en ambients amb una temperatura exterior de -20ºC. Proporciona calefacció a través de radiadors, fan coils i terra radiant i també és compatible amb tots els dipòsits interacumuladors que hi ha.

Yutaki M

El sistema Yutaki M integra la unitat interior i exterior en un mateix cos i destaca per l’absència de circuit frigorífic. Es tracta d’un sistema especialment indicat quan no hi ha disponibilitat d’espai a l’interior de la vivenda.

Projectes relacionats