,

Aerotermia i fotovoltaica

La combinació definitiva

Hi ha una raó que impedeix qualificar l’energia generada per aerotèrmia com a totalment renovable, i és que la bomba de calor dels equips requereix electricitat per funcionar. Si aquesta energia és generada per plaques solars, es redueix la dependència energètica d’alimentació elèctrica de la xarxa. Aquest és precisament el motiu pel qual es combina l’energia fotovoltaica i l’energia aerotèrmica:

Avantatges de combinar Aerotèrmia i Fotovoltaica

La combinació de l’aerotèrmia i la fotovoltaica és una solució molt eficient perquè permet cobrir la demanda tèrmica d’un edifici amb l’electricitat produïda per les plaques solars. Entre els avantatges de combinar aerotèrmia i fotovoltaica, podem destacar els següents:

La combinació de l’aerotèrmia i la fotovoltaica és una solució molt eficient perquè permet cobrir la demanda tèrmica d’un edifici amb l’electricitat produïda per les plaques solars. Entre els avantatges de combinar aerotèrmia i fotovoltaica, podem destacar els següents:

Autonomia energètica completa

 • Increment de l’eficiència del sistema tèrmic
 • Reducció de pèrdues per transport d’energia en produir al mateix punt que es consumeix
 • Possibilitat d’emmagatzematge de l’excedent de producció fotovoltaica en forma de calor
 • Ús de l’excedent elèctric per a altres usos, com ara il·luminació o connexió dels electrodomèstics
 • Retorn de la inversió a mitjà termini
 • Estalvi econòmic després de la recuperació
 • Manteniment i aprovisionament mínims
 • Abastament All In One (calefacció, climatització i A.C.S.)
 • Tecnologia renovable i neta
 • Flexibilitat de la xarxa en anar-se incorporant habitatges amb fotovoltaica per a autoconsum
 • Possibilitat de diferents combinacions híbrides gràcies a l’increment de l’oferta de productes per part dels fabricants
 • Màxima seguretat en no produir cap tipus de combustió
 • Millora de la certificació energètica de l’habitatge
sdr