Minieòlica

L’energia minieòlica consisteix en l’aprofitament i transformació del vent en energia mecànica per generar electricitat. Aquest tipus d’energia està especialment indicada en indrets en els quals hi ha disponibilitat d’aquest recurs i els seus usos poden ser diversos: enllumenat, electrodomèstics, climatització, etc. Per altra banda, els avenços en l’emmagatzematge d’energia, han fet possible la gestió i consum de l’energia generada en moments diferents als de la producció, contribuint d’aquesta manera a fomentar la independència energètica dels combustibles fòssils.

Consisteix en l’aprofitament del vent per la producció d’electricitat per usos varis: enllumenat, electrodomèstics, calefacció, refrescament, etc. Es tracta d’un sistema molt versátil, però que requereix d’un estudi molt acurat de viabilitat.

La nostra empresa ha establert durant l’any 2013 un conveni de col.laboració amb el fabricant d’aerogeneradors Enair, que ha estat capaç de desenvolupar un sistema que actualment no té competència en el mercat, per robustesa, fiabilitat tecnològica, capacitat d’adaptació i eficiència.

Instal.lacions amb connexió a xarxa

Aquest tipus d’instal.lacions s’encarreguen de reforçar la xarxa elèctrica general establerta, donant un suport puntual de consum amb microgeneració eòlica. Per mitjà d’aquest sistema cada vivenda pot general la seva pròpia energia i injectar els excedents a la xarxa de distribució elèctrica.

Són instal.lacions senzilles i ràpidament amortitzables participant en el desenvolupament energètic del país i reduïnt les emissions de CO2.

Sistemes aïllats

Aquestes instal.lacions són ideals quan existeix una gran dificultat o exigeix una inversió econòmica excessiva la realització de les obres d’electrificació d’un punt de consum.

Les instal.lacions de minieòlica aïllades permeten la instal.lació d’equips de diferents potències, permetent donar solucions a tot tipus de necessitats. Des d’una petita instal.lació de 4-5 kWh al dia fins a instal.lacions que consumeixen més de 40 kWh al dia.

Telecomunicacions

Quan s’han d’instal.lar antenes de telecomunicacions inalàmbriques en punts de difícil accés a la xarxa de distribució elèctrica, resulta molt adequada la instal.lació d’un sistema de generació elèctrica aïllada que doni garanties d’un funcionament òptim del sistema.

Bombeig d’aigües

Una de les principals característiques d’aquesta nova generació d’aerogeneradors és la possibilitat d’extracció d’aigua per mitjà d’un bombeig directe, sense la necessitat de bateries. Amb una capacitat d’extracció de fins a 200m de profunditat.

Calculadora d’energia

Per veure el potencial eòlic de la vostra zona cliqueu en aquest enllaç:

Projectes relacionats