Climatització

La climatització és una de les despeses més importants a l’economia familiar, més del 75% de l’energia consumida en un habitatge es destina a la calefacció i/o refrescament. La reducció d’aquest consum d’energia resulta prioritària per disminuir de mica en mica la dependència dels combustibles fòssils que tenim al nostre territori. Disposem de diverses alternatives al sistemes convencionals per la teva instal·lació, tot i que la inversió inicial és més elevada, al llarg del temps la inversió es recupera mica en mica, donat que en la majoria de casos l’estalvi energètic arriba fins al 50%. A l’apartat energies trobaràs totes les alternatives que et proposem per reduïr la demanda energètica del teu habitatge.

Fontaneria

Disposem de la formació i eines necessàries per la realització de tot tipus de treballs de fontaneria, des dels àmbits industrial, agrícola i ramader fins a grans obres públiques, piscines, etc. Estem especialitzats amb els treballs de fontaneria amb tub del tipus multicapa, aquest sistema està format per un tub de plàstic amb una ànima d’alumini que actua com a barrera antioxigen i dóna com a resultat una gran resistència a temperatures elevades i altes pressions. Són aptes per instal·lacions vistes i la dilatació longitudinal és similar a la dels tubs de coure, amb la qual cosa s’elimina un dels inconvenients tradicionals dels tubs de plàstic.

Electricitat

Disposem d’un servei propi d’enginyeria que s’encarrega del càlcul i disseny de tot tipus de quadres elèctrics de potència i maniobra. Al nostre taller muntem i cablegem quadres elèctrics des de la gamma domèstica fins a gamma comercial i industrial. Tenim entre els nostres aparells un analitzador de xarxes per tal de realitzar les mesures i comprovacions necessàries per cada tipus d’incidència. Oferim també servei d’assessorament per a l’optimització de la factura elèctrica, amb l’objectiu de recomanar la tarifa i potència més adequades per les teves necessitats.
Destaquem també en el disseny i muntatge de sistemes d’alarma amb o sense videoviglancia, t’assessorem sobre quin és el sistema més adequat per la teva vivenda.

Gas natural

Es gas natural és un combustible fòssil que presenta grans avantatges:
– Alta densitat energètica.
– Facilitat de transport i distribució.
– Baixes emissions contaminants respecte altres combustibles fòssils.
– Baix manteniment
– Sales de màquines molt compactes degut als baixos requeriments d’espai.

Oferim un servei integral durant tot el procés des del disseny, fins a la legalització de la instal·lació de gas. Estem habilitats per realitzar sistemes d’altes pressions utilitzades en processos industrials, així com sistemes de baixes pressions en instal·lacions domèstiques.

Aire comprimit

L’aire comprimit és un tipus d’energia que prové de sotmetre l’aire a pressió per mitjà d’un compressor i el seu posterior filtratge i eliminació d’humitat. L’us de l’aire comprimit resulta molt comú a la industria i presenta com a avantatge respecte els sistems hidràulics, una major rapidesa, tot i que disposa d’una precisió menor i no permet la realizació de forces massa grans.
Oferim un servei integral d’assessorament durant el disseny, execució i posterior legalització de les instal·lacions. També ens encarreguem del manteniment, per tal de que les instal·lacions presentin la eficiència i el rendiment del primer dia.

Aigua calenta sanitària

L’aigua calenta sanitària és després de la calefacció, la major despesa d’energia d’una instal·lació domèstica. El nostre departament tècnic estudiarà el teu cas i et donarem assessorament sobre quina és la millor solució per les teves necessitats. Disposem de diversos sistemes de producció d’aigua calenta, amb acumulació, suport solar o instantània. La producció d’aigua calenta instantània resulta molt interessant en casos de grans consums d’aigua calenta de forma puntual, donat s’eliminen les pèrdues de calor del dipòsit de calor i per altra banda, obtenim una qualitat d’aigua superior, gràcies a l’escalfament de forma instantània.

Piscines

Tenim experiència en la realització de piscines privades, d’entre les diverses instal·lacions realitzades destaquem les instal·lacions de cloració salina, que proporcionen una regulació del clor i PH de gran exactitud així com un molt baix cost de manteniment. També fer menció dels sistemes d’escalfament de piscines amb diversos casos d’èxit amb energia solar i amb la instal·lació d’intercanviadors de calor d’alt rendiment aptes per diversos sistemes d’energia. Consulta amb el nostre departament tècnic qui és el sistema més adequat per la teva instal·lació.

Projectes i legalitzacions

Un bon plantejament inicial, seguir un criteri constant i el coneixement dels constants canvis normatius, t’estalviaran molts problemes durant el desenvolupament del teu projecte. Disposem de departament tècnic a la teva disposició per tal d’acompanyar-te des del disseny inicial fins a la certificació de final d’obra.

Realitzem projectes i legalitzacions dels següents casos:

Activitats industrials, comercials, etc

Instal.lacions elèctriques de baixa tensió

Instal.lacions d’aparells d’aire comprimit

Instal.lacions de calefacció i climatització

Instal.lacions contra incendis

Instal.lacions de telecomunicacions

Instal.lacions d’energies renovables

Manteniment i suport tècnic

El manteniment és la clau per mantenir el nivell d’eficiencia i reduir al màxim les incidències en qualsevol instal·lació. Els nostres programes de manteniment correctius i preventius, tenen com a objectiu anar més enllà de ser una simple obligació normativa, volem aconseguir que la teva instal·lació tingui els nivells d’eficiència del primer dia.

× Suport tècnic