Solar Tèrmica

L’energia solar tèrmica consisteix en la transformació de la radiació solar en energia calorífica. Aquest sistema destaca per l’elevat rendiment que presenten els captadors solars. Especialment indicat per escalfament de piscines, producció d’aigua calenta sanitària i suport de sistemes de calefacció a baixa temperatura.

Producció d’ACS

El sistema Solcrafte Style és un sistema integrat de captador i acumuladorrevolucionari, en el qual a més del rendiment, el disseny del producte és un factor important. L’aigua s’escalfa i s’acumula directament en el captador.

El conjunt de tots aquests factors dóna com a resultat una instal.lació molt econòmica i simple, amb un gran rendiment.

Escalfament de piscines

El captador solar ROTHPOOL permet allargar la temporada de bany, d’una forma molt senzilla i econòmica, ja que l’aigua de la piscina es fa circular contínuament per l’interior del captador i s’escalfa gràcies a l’energia solar.

Es tracta per tant, d’una solució econòmica i molt fàcil d’instal.lar, gràcies al revolucionari sistema de captador solar plàstic de polietilè.

Calefacció solar

El captador solar de gran format ACV Kaplan 3.3V, en instal.lacions de mitjà i gran format, redueix el número de captadors necessaris estalviant espai i economitzant instal.lació i accessoris.

Permet instal.lar bateries de fins a 5 captadors en paral.lel. Absorbidor amb recobriment selectiu sobre aletes de Coure, soldat amb tecnologia d’ultrasons.

Projectes relacionats