POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals (d’ara endavant LOPDPGDD) i el Reglament General de Protecció de Dades (R. 2016/679), a continuació l’informem sobre la nostra política de privacitat i tractament de les seves dades personals:

1 RESPONSABLE

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: MASANÉS INSTAL·LACIONS, S.L.

CIF: B25653320

Adreça: C/ Montsec, 5 C.P. 25210 Guissona (Lleida)

Telèfon: 973552033

e-mail: angel@masanes.cat

2 FINALITAT

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

“En la nostra empresa tractem la informació que ens faciliten els clients/proveïdors/contactes, amb la finalitat de gestionar la relació contractual que ens vincula amb el client i/o proveïdors, la relació comercial, la gestió de la comptabilitat i facturació.

Per quant temps conservarem les seves dades?

“Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, i/o se sol·liciti la seva supressió per l’interessat de manera expressa.

3 LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

“La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la prestació de serveis encomanats pel client, la relació contractual amb el proveïdor, la sol·licitud de pressupostos per part de les persones de contacte.”

4 DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

“Les dades que ens comuniqui no seran cedits a terceres empreses, tret que Vostè hagi consentit per escrit i expressament la cessió de dades a les empreses que en tot cas constin en el document de consentiment de cessió de dades.”

5 DRETS

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

“Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en la nostra empresa estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La nostra empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir els seus drets de portabilitat, accés, rectificació, cancel·lació, oposició al tractament d’aquestes Dades de Caràcter Personal davant MASANÉS INSTAL·LACIONS, S.L., C/ Montsec, 5 C.P. 25210 Guissona (Lleida), adjuntant fotocòpia del seu DNI o document identificatiu vàlid equivalent, en els termes establerts en el Reglament General de Protecció de Dades, i la LOPDPGDD. Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s’hagin de complir amb determinats requisits formals establerts pel RGPD i la LOPDPGDD, li oferim la possibilitat d’exercir els drets abans referits a través del correu electrònic: angel@masanes.cat

Autoritat de control

Si desitja plantejar una reclamació en relació al tractament de les seves dades per part de Masanés Instalacions, S.L., l’informem que pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de dades, C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid http://www.agpd.es

6 PROCEDÈNCIA

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en el nostre empresa procedeixen directament de Vostè, i existeix el seu consentiment exprés i per escrit perquè la nostra empresa pugui obtenir i tractar les seves dades.

A continuació enumerem les dades que podem obtenir de Vostè, la qual cosa això no significa que tinguem totes aquestes dades seves.

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades d’identificació: nom i cognoms / denominació social, NIF/CIF, adreces postals o electròniques
  • Informació comercial.
  • Dades econòmiques.
  • Transacció de béns i serveis.

7 LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Cervera.