La combinació definitiva

Hi ha una raó que impedeix qualificar l’energia generada per aerotèrmia com a totalment renovable, i és que la bomba de calor dels equips requereix electricitat per funcionar. Si aquesta energia és generada per plaques solars, es redueix la dependència energètica d’alimentació elèctrica de la xarxa. Aquest és precisament el motiu pel qual es combina l’energia fotovoltaica i l’energia aerotèrmica:

Avantatges de combinar Aerotèrmia i Fotovoltaica

La combinació de l’aerotèrmia i la fotovoltaica és una solució molt eficient perquè permet cobrir la demanda tèrmica d’un edifici amb l’electricitat produïda per les plaques solars. Entre els avantatges de combinar aerotèrmia i fotovoltaica, podem destacar els següents:

La combinació de l’aerotèrmia i la fotovoltaica és una solució molt eficient perquè permet cobrir la demanda tèrmica d’un edifici amb l’electricitat produïda per les plaques solars. Entre els avantatges de combinar aerotèrmia i fotovoltaica, podem destacar els següents:

Autonomia energètica completa

 • Increment de l’eficiència del sistema tèrmic
 • Reducció de pèrdues per transport d’energia en produir al mateix punt que es consumeix
 • Possibilitat d’emmagatzematge de l’excedent de producció fotovoltaica en forma de calor
 • Ús de l’excedent elèctric per a altres usos, com ara il·luminació o connexió dels electrodomèstics
 • Retorn de la inversió a mitjà termini
 • Estalvi econòmic després de la recuperació
 • Manteniment i aprovisionament mínims
 • Abastament All In One (calefacció, climatització i A.C.S.)
 • Tecnologia renovable i neta
 • Flexibilitat de la xarxa en anar-se incorporant habitatges amb fotovoltaica per a autoconsum
 • Possibilitat de diferents combinacions híbrides gràcies a l’increment de l’oferta de productes per part dels fabricants
 • Màxima seguretat en no produir cap tipus de combustió
 • Millora de la certificació energètica de l’habitatge
sdr

PROS I CONTRES DE L’ENERGIA AEROTÈRMICA

Igualment com vàrem fer amb l’energia solar, avui us portem un post on us parlem dels avantatges i inconvenients de l’aerotèrmia.
Creiem que poder sospesar pros i contres, que totes les energies renovables (i també les convencionals) tenen és clau per poder prendre la decisió final i saber si ens interessa o no instal·lar aquest tipus d’energia al nostre habitatge.

AVANTATGES

 • Alta eficiència. Consumeix menys energia (kWh) que els sistemes de calefacció tradicionals i això s’acaba notant en la factura mensual.
 • És una energia renovable, recollida com a tal en el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació).
 • És sostenible, i així està classificada per la Unió Europea.
 • No requereix gairebé manteniment, és com un electrodomèstic més.
 • No produeix combustió (no hi ha caldera). Ni fum ni residus. És més segura.
 • Tota la casa pot funcionar exclusivament amb electricitat, sense necessitat de contractar gas o subministraments de combustible. Pot oferir aire condicionat.
 • Aigua calenta de baix cost.
 • La instal·lació aerotèrmia és molt més senzilla i millor que una de funcionament amb energies no renovables.
 • Es poden combinar les seves sortides (radiadors tradicionals, terra radiant, bombes de calor, etc.)
 • És la calefacció amb menor consum energètic.
 • La instal·lació aerotèrmia substitueix els sistemes tradicionals, la caldera de combustió tradicional (carbó, gas o gasoil), calderes de condensació i calefaccions elèctriques per resistència.

DESAVANTATGES

 • El seu cost inicial és més alt (encara que es compensa al llarg dels anys amb l’estalvi en consum).
 • Requereix una unitat a l’exterior de l’habitatge.

Nosaltres hi trobem molts més avantatges que inconvenients. A tu que et sembla?