L’energia aerotèrmica és una font d’energia renovable que utilitza l’energia tèrmica de l’aire per generar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. A més d’oferir una alternativa sostenible als combustibles fòssils, també és una opció segura per a la producció d’energia.

Hi ha diverses raons per les quals l’energia aerotèrmica és segura. A continuació, es detallen algunes de les raons més importants:

Per què és segura l’aerotermia?

 • No hi ha risc de fuites de gas: Un dels avantatges de l’energia aerotèrmica és que no utilitza gas per generar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. Això significa que no hi ha risc de fuites de gas tòxic, que poden posar en perill la seguretat de les persones i dels animals domèstics.

 • No hi ha combustió: L’energia aerotèrmica no requereix la combustió de combustibles fòssils, cosa que elimina els riscos associats amb la combustió, com ara la possibilitat d’incendis, explosions o emissions de gasos tòxics.

 • Dispositius de seguretat: Els sistemes d’energia aerotèrmica estan equipats amb diversos dispositius de seguretat, com ara sensors de temperatura, pressió i flux. Aquests dispositius ajuden a garantir que el sistema estigui funcionant correctament i que no hi hagi cap problema de seguretat.

 • Instal·lació professional: La instal·lació d’un sistema d’energia aerotèrmica requereix professionals qualificats i amb experiència. Una instal·lació adequada és fonamental per garantir que el sistema funcioni de manera segura i eficient.

 • Manteniment regular: El manteniment periòdic del sistema d’energia aerotèrmica és important per assegurar que el sistema funcioni correctament i sense problemes de seguretat. Un manteniment adequat també ajuda a prolongar la vida útil del sistema i a reduir els costos d’energia i manteniment.

En resum, l’energia aerotèrmica és una font d’energia segura i fiable per a la producció de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. Gràcies a la seva tecnologia innovadora i al seu disseny segur, l’energia aerotèrmica és una opció popular per a molts propietaris de habitatges i edificis. Si vols més informació sobre com l’energia aerotèrmica pot ajudar-te a millorar la seguretat i l’eficiència energètica de la teva llar o empresa, no dubtis a contactar amb professionals del sector per obtenir assessorament i informació.

L’aerotèrmia és una tecnologia de calefacció i refrigeració que té diversos avantatges, incloent-hi:

 • Eficiència energètica: l’aerotèrmia utilitza energia renovable per produir calor i fred, cosa que resulta en una reducció significativa en el consum d’energia i en les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
 • Estalvi de costos: l’aerotèrmia és una opció més econòmica a llarg termini que els sistemes de calefacció i refrigeració convencionals per la seva eficiència energètica.
 • Comoditat: l’aerotèrmia ofereix un control precís de la temperatura i una distribució uniforme de la calor i el fred a l’espai.
 • Versatilitat: l’aerotèrmia és adequada per a una àmplia gamma d’aplicacions, des de vivendes unifamiliars fins a edificis comercials i industrials.
 • Menys components: l’aerotèrmia requereix menys components i menys manteniment que altres sistemes de climatització.
 • Menys espai: l’aerotèrmia és una opció compacta i eficient pels espais limitats.

La combinació definitiva

Hi ha una raó que impedeix qualificar l’energia generada per aerotèrmia com a totalment renovable, i és que la bomba de calor dels equips requereix electricitat per funcionar. Si aquesta energia és generada per plaques solars, es redueix la dependència energètica d’alimentació elèctrica de la xarxa. Aquest és precisament el motiu pel qual es combina l’energia fotovoltaica i l’energia aerotèrmica:

Avantatges de combinar Aerotèrmia i Fotovoltaica

La combinació de l’aerotèrmia i la fotovoltaica és una solució molt eficient perquè permet cobrir la demanda tèrmica d’un edifici amb l’electricitat produïda per les plaques solars. Entre els avantatges de combinar aerotèrmia i fotovoltaica, podem destacar els següents:

La combinació de l’aerotèrmia i la fotovoltaica és una solució molt eficient perquè permet cobrir la demanda tèrmica d’un edifici amb l’electricitat produïda per les plaques solars. Entre els avantatges de combinar aerotèrmia i fotovoltaica, podem destacar els següents:

Autonomia energètica completa

 • Increment de l’eficiència del sistema tèrmic
 • Reducció de pèrdues per transport d’energia en produir al mateix punt que es consumeix
 • Possibilitat d’emmagatzematge de l’excedent de producció fotovoltaica en forma de calor
 • Ús de l’excedent elèctric per a altres usos, com ara il·luminació o connexió dels electrodomèstics
 • Retorn de la inversió a mitjà termini
 • Estalvi econòmic després de la recuperació
 • Manteniment i aprovisionament mínims
 • Abastament All In One (calefacció, climatització i A.C.S.)
 • Tecnologia renovable i neta
 • Flexibilitat de la xarxa en anar-se incorporant habitatges amb fotovoltaica per a autoconsum
 • Possibilitat de diferents combinacions híbrides gràcies a l’increment de l’oferta de productes per part dels fabricants
 • Màxima seguretat en no produir cap tipus de combustió
 • Millora de la certificació energètica de l’habitatge
sdr

PROS I CONTRES DE L’ENERGIA AEROTÈRMICA

Igualment com vàrem fer amb l’energia solar, avui us portem un post on us parlem dels avantatges i inconvenients de l’aerotèrmia.
Creiem que poder sospesar pros i contres, que totes les energies renovables (i també les convencionals) tenen és clau per poder prendre la decisió final i saber si ens interessa o no instal·lar aquest tipus d’energia al nostre habitatge.

AVANTATGES

 • Alta eficiència. Consumeix menys energia (kWh) que els sistemes de calefacció tradicionals i això s’acaba notant en la factura mensual.
 • És una energia renovable, recollida com a tal en el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació).
 • És sostenible, i així està classificada per la Unió Europea.
 • No requereix gairebé manteniment, és com un electrodomèstic més.
 • No produeix combustió (no hi ha caldera). Ni fum ni residus. És més segura.
 • Tota la casa pot funcionar exclusivament amb electricitat, sense necessitat de contractar gas o subministraments de combustible. Pot oferir aire condicionat.
 • Aigua calenta de baix cost.
 • La instal·lació aerotèrmia és molt més senzilla i millor que una de funcionament amb energies no renovables.
 • Es poden combinar les seves sortides (radiadors tradicionals, terra radiant, bombes de calor, etc.)
 • És la calefacció amb menor consum energètic.
 • La instal·lació aerotèrmia substitueix els sistemes tradicionals, la caldera de combustió tradicional (carbó, gas o gasoil), calderes de condensació i calefaccions elèctriques per resistència.

DESAVANTATGES

 • El seu cost inicial és més alt (encara que es compensa al llarg dels anys amb l’estalvi en consum).
 • Requereix una unitat a l’exterior de l’habitatge.

Nosaltres hi trobem molts més avantatges que inconvenients. A tu que et sembla?