Què és l’autoconsum elèctric i com me’n puc beneficiar?

L’autoconsum consisteix en generar i consumir la teva propia electricitat. Es tracta d’un dels sistemes més versàtils que hi ha, ja que és un sistema modular. Pots començar instal·lant 2 o 3 mòduls i acabar amb la teulada totalment coberta de mòduls solars.

L’energia solar fotovoltaica es pot utilitzar per qualsevol us, donat que es tracta d’electricitat i la pots fer servir per l’enllumenat, electrodomèstics, calefacció, refrescament, etc. o fins i tot emmagatzemar-la en bateries per utilitzar-la quan més et convingui.

Tot sovint ens pregunteu quin estalvi es pot assolir a la factura elèctrica. En aquest article d’avui adjuntem un breu balanç energètic real, d’una instal·lació d’autoconsum domèstica amb bateries .

  1. Consum diari total: 8,91kWh
  2. Energia solar directa: 3,35kWh (color groc)
  3. Energia solar en bateries: 4,26kWh (color blau)
  4. Energia de la xarxa eléctrica: 1,3kWh (color vermell)

El gràfic descrit anteriorment mostra la distribució de consums i estalvis que obtenim amb aquest tipus de sistemes.

Instal·lacions d’autoconsum sense bateries: Estalvi mitjà d’un 38%

Instal·lacions d’autoconsum amb bateries: Estalvi mitjà d’un 86%

Cal remarcar que les instal·lacions d’autoconsum amb bateries tenen un cost més elevat i presenten més complexitat, tot i aixo, la caiguda de preus i els constants avenços tecnològics en el camp de l’emmagatzematge d’energia, fan que sigui una opció econòmicament viable, donat que l’augment de l’autoconsum  és d’un 48%.

Per més informació contactan’s al nostre telefon de consultes: 641 43 78 56