Després de l’impost del Sol

L’octubre del 2018 es va derogar el famós “impost del sol”, fet que va implicar l’eliminació de càrregues i peatges aplicats a l’autoconsum, el dret a l’autoconsum compartit i la simplificació administrativa i tècnica per a instal·lacions de petita potència.
Aquest canvi va permetre un conjunt d’avantatges que han facilitat un augment de la generació d’energia solar fotovoltaica entre particulars, que fins aquell moment tenien moltes dificultats per accedir-hi.

1. Es regulen les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic amb excedents fins a 100kW, per les quals s’abonarà una compensació econòmica per cada kWh injectat a la xarxa.

2. S’obre la porta a l’autoconsum compartit, referit a comunitats de veïns i instal·lacions d’ús col·lectiu.

3. S’elimina la necessitat de demanar permisos d’accés i connexió per instal·lacions amb una potència inferior o igual als 15kW.

4. Per la legalització de la instal·lació resultarà suficient amb un certificat de baixa tensió fins a 15kW amb excedents o fins a 100kW sense excedents.

5. Pel que fa a les instal·lacions individuals, no s’haurà d’instal·lar un equip de mesura addicional. La comercialitzadora elèctrica comptabilitzarà els excedents amb l’equip de mesura bidireccional existent.

6. S’elimina la necessitat de demanar permisos d’accés i connexió per instal·lacions amb una potència inferior o igual als 15kW.

7. S’amplia la limitació per les instal·lacions de generació monofàsiques fins als 15kW.

Aquests canvis han permès apropar l’energia solar fotovoltaica a un grup major de consumidors, fet que ha generat una socialització de l’autoconsum i un apropament general cap a la societat.
Nosaltres et podem ajudar a fer el pas cap a l’autoconsum: et dissenyem el teu projecte personalitzat, fem la instal·lació, tramitem la legalització de la teva planta, busquem plans financers que et puguin ajudar i mantenim la teva instal·lació en el millor estat.

Per què l’energia solar és present, ja no és futur, i avui és al teu abast.