Tag Archive for: energia renovable

L’energia aerotèrmica és una font d’energia renovable que utilitza l’energia tèrmica de l’aire per generar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. A més d’oferir una alternativa sostenible als combustibles fòssils, també és una opció segura per a la producció d’energia.

Hi ha diverses raons per les quals l’energia aerotèrmica és segura. A continuació, es detallen algunes de les raons més importants:

Per què és segura l’aerotermia?

 • No hi ha risc de fuites de gas: Un dels avantatges de l’energia aerotèrmica és que no utilitza gas per generar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. Això significa que no hi ha risc de fuites de gas tòxic, que poden posar en perill la seguretat de les persones i dels animals domèstics.

 • No hi ha combustió: L’energia aerotèrmica no requereix la combustió de combustibles fòssils, cosa que elimina els riscos associats amb la combustió, com ara la possibilitat d’incendis, explosions o emissions de gasos tòxics.

 • Dispositius de seguretat: Els sistemes d’energia aerotèrmica estan equipats amb diversos dispositius de seguretat, com ara sensors de temperatura, pressió i flux. Aquests dispositius ajuden a garantir que el sistema estigui funcionant correctament i que no hi hagi cap problema de seguretat.

 • Instal·lació professional: La instal·lació d’un sistema d’energia aerotèrmica requereix professionals qualificats i amb experiència. Una instal·lació adequada és fonamental per garantir que el sistema funcioni de manera segura i eficient.

 • Manteniment regular: El manteniment periòdic del sistema d’energia aerotèrmica és important per assegurar que el sistema funcioni correctament i sense problemes de seguretat. Un manteniment adequat també ajuda a prolongar la vida útil del sistema i a reduir els costos d’energia i manteniment.

En resum, l’energia aerotèrmica és una font d’energia segura i fiable per a la producció de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. Gràcies a la seva tecnologia innovadora i al seu disseny segur, l’energia aerotèrmica és una opció popular per a molts propietaris de habitatges i edificis. Si vols més informació sobre com l’energia aerotèrmica pot ajudar-te a millorar la seguretat i l’eficiència energètica de la teva llar o empresa, no dubtis a contactar amb professionals del sector per obtenir assessorament i informació.

L’aerotèrmia és una tecnologia de calefacció i refrigeració que té diversos avantatges, incloent-hi:

 • Eficiència energètica: l’aerotèrmia utilitza energia renovable per produir calor i fred, cosa que resulta en una reducció significativa en el consum d’energia i en les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
 • Estalvi de costos: l’aerotèrmia és una opció més econòmica a llarg termini que els sistemes de calefacció i refrigeració convencionals per la seva eficiència energètica.
 • Comoditat: l’aerotèrmia ofereix un control precís de la temperatura i una distribució uniforme de la calor i el fred a l’espai.
 • Versatilitat: l’aerotèrmia és adequada per a una àmplia gamma d’aplicacions, des de vivendes unifamiliars fins a edificis comercials i industrials.
 • Menys components: l’aerotèrmia requereix menys components i menys manteniment que altres sistemes de climatització.
 • Menys espai: l’aerotèrmia és una opció compacta i eficient pels espais limitats.

La introducció de l’ús de plaques solars és cada cop més estesa. Ja no només els veiem en un terreny pla al mig del no-res, sinó que ara són utilitzats per molta gent per alimentar les seves llars.

L’octubre del 2018 es va derogar el famós “impost del sol”, fet que va implicar l’eliminació de càrregues i peatges aplicats a l’autoconsum, el dret a l’autoconsum compartit i la simplificació administrativa i tècnica per a instal·lacions de petita potència.
Aquest canvi va permetre un conjunt d’avantatges que han facilitat un augment de la generació d’energia solar fotovoltaica entre particulars, que fins aquell moment tenien moltes dificultats per accedir-hi.

1. Es regulen les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic amb excedents fins a 100kW, per les quals s’abonarà una compensació econòmica per cada kWh injectat a la xarxa.

2. S’obre la porta a l’autoconsum compartit, referit a comunitats de veïns i instal·lacions d’ús col·lectiu.

3. S’elimina la necessitat de demanar permisos d’accés i connexió per instal·lacions amb una potència inferior o igual als 15kW.

4. Per la legalització de la instal·lació resultarà suficient amb un certificat de baixa tensió fins a 15kW amb excedents o fins a 100kW sense excedents.

5. Pel que fa a les instal·lacions individuals, no s’haurà d’instal·lar un equip de mesura addicional. La comercialitzadora elèctrica comptabilitzarà els excedents amb l’equip de mesura bidireccional existent.

6. S’elimina la necessitat de demanar permisos d’accés i connexió per instal·lacions amb una potència inferior o igual als 15kW.

7. S’amplia la limitació per les instal·lacions de generació monofàsiques fins als 15kW.

Aquests canvis han permès apropar l’energia solar fotovoltaica a un grup major de consumidors, fet que ha generat una socialització de l’autoconsum i un apropament general cap a la societat.
Nosaltres et podem ajudar a fer el pas cap a l’autoconsum: et dissenyem el teu projecte personalitzat, fem la instal·lació, tramitem la legalització de la teva planta, busquem plans financers que et puguin ajudar i mantenim la teva instal·lació en el millor estat.

Per què l’energia solar és present, ja no és futur, i avui és al teu abast.

Us portem una primera recopilació de les FAQ més habituals que recollim de les vostres consultes a través del correu electrònic, WhatsApp, trucades telefòniques o visites a l’oficina sobre l’energia solar fotovoltaica. Amb aquesta primera remesa volem dissipar els dubtes que sorgeixen tan bon punt ens plantegem la convinença de la instal·lació de panells solar:

1. Si m’instal·lo panells solars… puc desconectar-me de la xarxa elèctrica convencional?

Desconnectar-se de la xarxa elèctrica no és gens recomanable, donat que perdem el suport de la xarxa quan no tenim recurs solar. Tampoc podem fer servir la xarxa per injectar els excedents per poder gaudir dels abonaments en la nostra factura elèctrica. Per altra banda, ens obliga a convertir la nostra instal·lació en una instal·lació solar aïllada, instal·lar bateries, carregador, etc. El que es tradueix en un augment molt important de la inversió econòmica.

2. Un cop tingui la meva planta fotovoltaica en funcionament … ¿quan començaré a estalviar?

Des del primer minut podràs estalviar i consumir l’energia directament, per gaudir dels abonaments a la factura elèctrica per l’energia injectada, s’ha de fer un senzill tràmit davant la companyia comercialitzadora.

3. Què passa si genero més energia de la que gasto?

Els excedents d’energia s’injecten a la xarxa de distribució, l’equip de mesura els registra i la companyia comercialitzadora ens fa un abonament a la factura elèctrica aproximadament d’uns 0,05€/kWh (que és el preu de l’energia en el mercat majorista d’energia elèctrica)

4. L’energia solar funciona durant l’hivern que les hores de llum són menors o en dies ennuvolats?

Els mòduls solars segueixen funcionant encara que la radiació solar sigui menor. En els pitjors dies de l’any amb boira intensa la potència elèctrica dels mòduls solar és del 20% respecte a les condicions normals.

5. Quants anys pot produir energia un sistema fotovoltaic?

Els mòduls solars tenen garantida la producció com a mínim al 85% durant vint-i-cinc anys. Aquest és un dels motius pels quals es considera l’energia solar fotovoltaica com a un dels valors més segurs per invertir.

6. Puc combinar diferents fonts d’energia renovable en una mateixa instal·lació?

Sí, de fet l’energia solar i l’energia minieòlica formen una sinergia perfecta, donat que quan no tenim recurs solar tenir recurs eòlic i viceversa.

7. Cal realitzar algun tipus de neteja a les plaques solars?

Depenent de la brutícia que s’hi pugui acumular, amb una neteja amb aigua i sabó anual serà més que suficient.

8. He de pagar algun tipus de taxa per tenir instal·lades plaques solars?

Després de l’aprovació del Reial Decret 15/2018 queda derogat el càrrec que s’imposava a l’autoconsumidor per l’energia generada i consumida en la seva pròpia instal·lació, l’anomenat “impost al sol”. Per tant, no s’ha de pagar cap classe de taxa per tenir instal·lades plaques fotovoltaiques.

9. Hi ha avantatges fiscals per la instal·lació d’energia solar fotovoltaica?

Hi ha una gran varietat de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques: a part de subvencions en les diferents comunitats autònomes, els municipis ofereixen descomptes en l’IBI de fins a un 50% durant cinc anys! Això pot arribar a 2.500 euros! També en molts municipis s’ofereix la llicència d’obra menor amb un descompte del 95%. Aconsellem que preguntis si el teu ajuntament ofereix aquest descompte o qualsevol altre tipus d’ajuda.