Tag Archive for: preguntes freqüents energia solar

Us portem una primera recopilació de les FAQ més habituals que recollim de les vostres consultes a través del correu electrònic, WhatsApp, trucades telefòniques o visites a l’oficina sobre l’energia solar fotovoltaica. Amb aquesta primera remesa volem dissipar els dubtes que sorgeixen tan bon punt ens plantegem la convinença de la instal·lació de panells solar:

1. Si m’instal·lo panells solars… puc desconectar-me de la xarxa elèctrica convencional?

Desconnectar-se de la xarxa elèctrica no és gens recomanable, donat que perdem el suport de la xarxa quan no tenim recurs solar. Tampoc podem fer servir la xarxa per injectar els excedents per poder gaudir dels abonaments en la nostra factura elèctrica. Per altra banda, ens obliga a convertir la nostra instal·lació en una instal·lació solar aïllada, instal·lar bateries, carregador, etc. El que es tradueix en un augment molt important de la inversió econòmica.

2. Un cop tingui la meva planta fotovoltaica en funcionament … ¿quan començaré a estalviar?

Des del primer minut podràs estalviar i consumir l’energia directament, per gaudir dels abonaments a la factura elèctrica per l’energia injectada, s’ha de fer un senzill tràmit davant la companyia comercialitzadora.

3. Què passa si genero més energia de la que gasto?

Els excedents d’energia s’injecten a la xarxa de distribució, l’equip de mesura els registra i la companyia comercialitzadora ens fa un abonament a la factura elèctrica aproximadament d’uns 0,05€/kWh (que és el preu de l’energia en el mercat majorista d’energia elèctrica)

4. L’energia solar funciona durant l’hivern que les hores de llum són menors o en dies ennuvolats?

Els mòduls solars segueixen funcionant encara que la radiació solar sigui menor. En els pitjors dies de l’any amb boira intensa la potència elèctrica dels mòduls solar és del 20% respecte a les condicions normals.

5. Quants anys pot produir energia un sistema fotovoltaic?

Els mòduls solars tenen garantida la producció com a mínim al 85% durant vint-i-cinc anys. Aquest és un dels motius pels quals es considera l’energia solar fotovoltaica com a un dels valors més segurs per invertir.

6. Puc combinar diferents fonts d’energia renovable en una mateixa instal·lació?

Sí, de fet l’energia solar i l’energia minieòlica formen una sinergia perfecta, donat que quan no tenim recurs solar tenir recurs eòlic i viceversa.

7. Cal realitzar algun tipus de neteja a les plaques solars?

Depenent de la brutícia que s’hi pugui acumular, amb una neteja amb aigua i sabó anual serà més que suficient.

8. He de pagar algun tipus de taxa per tenir instal·lades plaques solars?

Després de l’aprovació del Reial Decret 15/2018 queda derogat el càrrec que s’imposava a l’autoconsumidor per l’energia generada i consumida en la seva pròpia instal·lació, l’anomenat “impost al sol”. Per tant, no s’ha de pagar cap classe de taxa per tenir instal·lades plaques fotovoltaiques.

9. Hi ha avantatges fiscals per la instal·lació d’energia solar fotovoltaica?

Hi ha una gran varietat de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques: a part de subvencions en les diferents comunitats autònomes, els municipis ofereixen descomptes en l’IBI de fins a un 50% durant cinc anys! Això pot arribar a 2.500 euros! També en molts municipis s’ofereix la llicència d’obra menor amb un descompte del 95%. Aconsellem que preguntis si el teu ajuntament ofereix aquest descompte o qualsevol altre tipus d’ajuda.