Projectes d’enginyeria i legalitzacions

Un bon plantejament inicial, el seguiment d’un criteri constant durant el desenvolupament d’un projecte i el coneixement de la normativa existent, eviten molts problemes i costos derivats d’un mal disseny inicial. La nostra empresa disposa d’un departament d’enginyeria que està a la vostra disposició per acompanyar-vos des del disseny inicial fins a la certificació de final d’obra dels vostres projectes.

Realitzem projectes i legalitzacions:

  • Activitats industrials, comercials, etc.
  • Instal.lacions elèctriques de baixa tensió.
  • Instal.lacions d’aparells d’aire comprimit.
  • Instal.lacions de calefacció i climatització.
  • Instal.lacions contra incendis.
  • Instal.lacions de telecomunicacions
  • Instal.lacions d’energies renovables

Sol.liciteu pressupost per un projecte i/o legalització

Los comentarios están cerrados.