Certificació energètica d’edificis

Segons el RD 235/2013, pel qual s’aprova el procediment bàsic per la certificació de la eficiència energètica dels edificis. Resulta obligatòria la presentació o la posada a disposició dels compradors o arrendataris del certificat d’eficiència energètica de la totalitat o part d’un edifici.

La certificació energètica dóna informació útil a l’usuari final sobre els costos energètics associats a l’habitatge que vol comprar o llogar, així com un llistat de recomanacions realistes per reduir la demanda energètica de l’edifici.

Sol.liciteu pressupost per una certificació energètica

Los comentarios están cerrados.