Auditories energètiques

Les auditories energètiques tenen com a objectiu l’avaluació dels consums energètics d’un edifici. D’aquesta manera, es pot establir un pla d’actuacions de cara a disminuir la demanda energètica de l’edifici, així com substituir les fonts d’energia convencionals per energies renovables.

Gràcies a aquestes mesures augmenta la vida útil de les instal.lacions, es redueixen els costos d’explotació així com les emissions de CO2 a l’ambient.

Sol.liciteu pressupost per una auditoria energètica

Los comentarios están cerrados.