Serveis

 • Finançament

  Disposem d’un conveni amb el Banc de Santander per finançar els projectes dels nostres clients. Financem tots tipus d’instal.lacions via rènting o via leasing. Oferim també el servei de “venda de calor”...

  Llegir més
 • Manteniments

  Per la nostra empresa, tant important és un bon disseny i execució, com un bon programa de manteniment. Els nostres programes de manteniment correctius i preventius, busquen arribar més lluny que ser...

  Llegir més
 • Auditories energètiques

  Les auditories energètiques tenen com a objectiu l’avaluació dels consums energètics d’un edifici. D’aquesta manera, es pot establir un pla d’actuacions de cara a disminuir la demanda energètica de l’edifici, així com...

  Llegir més
 • Certificació energètica d’edificis

  Segons el RD 235/2013, pel qual s’aprova el procediment bàsic per la certificació de la eficiència energètica dels edificis. Resulta obligatòria la presentació o la posada a disposició dels compradors o arrendataris...

  Llegir més
 • Projectes d’enginyeria i legalitzacions

  Un bon plantejament inicial, el seguiment d’un criteri constant durant el desenvolupament d’un projecte i el coneixement de la normativa existent, eviten molts problemes i costos derivats d’un mal disseny inicial. La...

  Llegir més
 • Execució d’instal.lacions

  Des de la nostra fundació l’any 1989, gràcies a la nostra formació continuada, hem aconseguit una línia constant de millora que ens ha permès adaptar-nos als canvis i a les noves necessitats...

  Llegir més