Solar fotovoltaica | Autoconsum i connexió a xarxa

 

• Mòduls solars fotovoltaics AXITEC-AXIpower

Placa_Axitec

 

Els mòduls solars policristal·lins Axitec de la sèrie AXIpower són la gamma més versàtil de la marca Axitec. Ja sigui per sistemes de poca potència o centrals elèctriques de gran format, els mòduls solars d’alta qualitat amb un rendiment de fins el 15,4% ofereixen unes prestacions energètiques extraordinàries a un preu molt raonable.

Fitxa tècnica       Catàleg

 

 

 

 

 

• Inversors solars autoconsum | Sistema injecció 0 | Monofàsic

 

Power_Router

L’inversor Solar PowerRouter, amb un rang de potència entre 3 i 5kW permet optimitzar, controlar i administrar l’energia generada per un sistema solar fotovoltaic.

És més que un simple inversor, és un sistema de gestió d’energia completament integrat capaç de controlar càrregues elèctriques en funció de la disponibilitat del recurs.

Per altra banda, pot gestionar amb un sol “click” la injecció dels excedents d’energia a la xarxa o treballar amb mode injecció 0, de manera que el sistema no té influència sobre la xarxa elèctrica. Una de les característiques més importants del PowerRouter, és la seva connectivitat a internet.

Mitjançant el portal web myPowerRouter.com podreu supervisar i controlar des de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil els rendiments, balanços d’energia, etc.

 

Fitxa tecnica       Catàleg

 

 

• Inversors solars autoconsum | Sistema injecció 0 | Trifàsic

 

Fronius_Symo

L’inversor solar Fronius Symo, amb un rang de potència entre 3 i 20kW, és l’inversor trifàsic sense transformador per instal.lacions d’autoconsum de petita potència. El sistema d’alta tensió, l’ampli rang de tensió d’entrada i 2 seguidors MPP garanteixen la màxima flexibilitat en el disseny del sistema.

La Interface estàndard a Internet a través de WLAN o Ethernet i la facilitat d’integració de components d’altres fabricants fan del Fronius Symo un dels inversors amb major flexibilitat en comunicacions del mercat.

Amb el complement de Circuitor CDP, es poden dissenyar sistemes d’injecció 0 a xarxa.

Fitxa tecnica | Catàleg

 

 

• Instal.lació solar fotovoltaica d’autoconsum en directe

 

En aquest enllaç podeu veure el funcionament en directe d’una instal.lació solar d’autoconsum que tenim muntada a Guissona, us demanaran un usuari i un password per accedir a les dades:

Usuari: sol

Password: sol1234

Instal.lació solar fotovoltaica en directe