Aerotèrmia

L’aerotermia permet l’aprofitament de l’energia gratuita que es troba a l’aire exterior per obtenir calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària amb un molt baix consum d’energia, donat que la major part de l’energia no es produeix sino que es recupera de l’ambient.

La bomba de calor aire-aigua recupera de l’ambient de forma gratuïta gran part de l’energia necessaria per cobrir les necessitats d’una vivenda mitjançant l’acció del compressor. Donat que la major part de l’energia no es produeix sino que es trasllada de l’ambient exterior a la vivenda, l’us d’aquest sistema permet estalvis de fins al 75% respecte sistemes d’energia amb combustibles fòssils.

 

• Sistema baixa temperatura

Daikin_BT

El sistema Daikin Altherma de baixa temperatura absorbeix la calor de l’ambient exterior per fer-la arribar fins al terra radiant, unitats fan coil o bé radiadors de baixa temperatura.

La màquina disposa de capacitat per treballar en mode calefacció, refrigeració i producció d’aigua calenta sanitària. Pot arribar a impulsar aigua fins a 50ºC en mode calefacció i aigua calenta sanitària. És totalment compatible amb sistemes de mòduls solars fotovoltaics i mòduls solars tèrmics.

El rendiment del sistema en mode calefacció arriba fins al 400%. El que significa que per la producció de 4kWh d’energia calorífica només es necessita 1kWh elèctric.

Catàleg | Fitxa tècnica

 

 

• Sistema alta temperatura

Daikin_HT

 

El principi de funcionament del sistema Daikin Altherma HT i l’absorció de calor és la mateixa que amb el model de baixa temperatura. Aquest model es distingeix per la seva capacitat d’arribar a temperatures d’impulsió fins a 80ºC en mode calefacció, gràcies al sistema de doble cicle amb dos compressors en cascada, d’aquesta manera es poden aprofitar els radiadors existents a la instal.lació, fins i tot radiadors de ferro colat.

Aquest model només treballa en mode calefacció i producció d’aigua calenta sanitària. És totalment compatible amb mòduls solars fotovoltaics i mòduls solars tèrmics.

El rendiment en mode calefacció en aquest cas arriba fins al 300%. El que significa que per obtenir 3kWh d’energia calorífica es fa necessari 1kWh elèctric.

Catàleg | Fitxa tècnica