Blog

Presentació del nostre fanal autònom

Avui us presentem un fanal autònom amb disseny i fabricació pròpia. Especialment indicat per a il.luminació d’exteriors d’àrees industrials, camins rurals, parcs naturals, etc. Es tracta d’un punt de llum totalment autònom, de fàcil instal.lació amb tots els elements necessaris per a un correcte funcionament. Característiques tècniques: Suport de 4m d’alçada Captador solar de 140Wp (Amb…
Més informació

Presentació de la caldera SHT gamma TDA (Pèl.let + Llenya)

En aquest apartat presentem una innovació en les calderes de llenya, la caldera de pèl.let combinada amb llenya de la casa SHT model TDA: És la única caldera combinada de biomassa que consta de dues cambres de combustió separades per obtenir una combustió més eficient. Només cal obrir la porta de la caldera al matí,…
Més informació

Preu en directe del mercat majorista elèctric (Pool)

Els preus del mercat majorista elèctric espanyol es fixen i publiquen el dia anterior, coneixent-se a partir de les 13h els preus vigents durant el dia següent (en funció de les dades conegudes de l'any anterior). En aquest enllaç podeu consultar en directe a partir del OMIE (Operador del Mercat Ibèric d'Energia) les dades següents:…
Més informació

Publicat nou procés de legalització d’instal.lacions d’autoconsum solar

A partir de la publicació del RD 1699/2011 sobre la regulació d'instal.lacions de generació de petita potència i davant l'incompliment indicat en aquest decret per regular l'autoconsum amb balanç net, algunes comunitats autònomes entre elles Catalunya, han optat per fer públic que accepten la tramitació d'aquestes instal.lacions sota la interpretació de la Instrucció Tècnica ITC-BT-40…
Més informació

Instal.lació solar fotovoltaica en directe

En aquest apartat hem preparat un enllaç al portal de monitorització d'una instal.lació solar fotovoltaica a Guissona de 5,52kWp. En el portal es detalla el funcionament a temps real de la instal.lació, on podreu veure l'evolució del rendiment del sistema en funció de les condicions climatològiques. També podreu distingir l'energia elèctrica aportada per la instal.lació…
Més informació